مهندسی پزشکی | ElectroScience

دنیای برق و الکترونیک

به روزترین ها را بیاموزید

دانستنی های جالب و جذاب

مهندسی پزشکی


نانو رباتهای قاتل سلولهای سرطانی

نانو رباتهای قاتل سلولهای سرطانی

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

مقدمه ای بر نظریه آشوب

مقدمه‎‏ای بر نظریه Chaos (آشوب)

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

پیاده سازی pid در میکروکنترلر avr

پیاده سازی pid در میکروکنترلر avr

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

پردازش تصویر (Image Processing)

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

آموزش دیباگ کد میکروکنترلر avr در پروتئوس

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

استاندارد مقاومت و خازن

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

پیش بینی حمله صرع با Embrace

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

خواب . . .

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

گردنبند هوشمند WearSens

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

سونوگرافی(Ultrasound)

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

دستگاه پرفیوژن

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

رادیوگرافی

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

سیکل قلبی

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

MRI

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر

CT Scan

توضیحات بیشتر را ببینید

توضیحات بیشتر